Design Plus

Turystyka, kreatywność, innowacyjność idą ze sobą w parze. Uzupełniając się, wchodzą w symbiotyczną relację. Turystyka stanowi ważny element w tworzeniu żywego sektora kreatywnego. Nieszablonowe myślenie może pomóc w utrzymaniu lub wykreowaniu zupełnie nowego, unikato- wego charakteru miejsca działalności, na którą nie ma wystarczającego popytu lokalnego. Kreatywność otwiera poligon doświadczalny dla sprawdzenia opłacalności produktów lokalnych na rynkach krajowych i międzynarodowych. Innowacyjność może być właściwym sposobem na wprowadzenie unikatowej oferty na nowe rynki, które szybko ją wchłoną dostarczając dużo satysfakcji jednocześnie producentom i klientom. Ponadto turystyka może przyczynić się do zwiększenia otwartości i elastyczności "społeczności gospodarzy", prowadząc do zwiększenia lokalnego popytu na produkty i usługi sektora kreatywnego.

Smart turystyka, questy, szlaki kreatywne, wioski i osady tematyczne, szlaki kulinarne - np. enoturystyka, zrównoważona turystyka, zgamifikowana turystyka... wszystkie te innowacyjne formy mogą trafić w gust coraz bardziej wymagającego i jednocześnie znudzonego masowym wypoczynkiem turysty oraz zastąpić dotychczasowy model odpoczynku: 3×S: słońce (sun), morze (sea), piasek (sand).

Podróżowanie ma raczej więcej wspólnego z doświadczaniem pewnych rzeczy niż oglądaniem ich.

Nicholas Sparks

O sektorze kreatywnym i jego roli w turystyce dyskutować będziemy podczas V Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus. Wraz z zaproszonymi gośćmi postaramy się znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:

  • Czy turystyka kreatywna to dobry kierunek dla turystyki?
  • Jak powinno zmienić się postrzeganie własnej kultury przez społeczności lokalne, które to jednocześnie powinny zaspokajać potrzeby turystów przyjeżdżających na te tereny?
  • Czy należy inwestować w kształtowanie i pielęgnowanie lokalnych talentów oraz dbać o przekazywanie tradycji w taki sposób, aby zainteresować młode pokolenie?
  • Czy ludzie są świadomi znaczenia lokalnej globalizacji, gdziekolwiek się znajdują?
  • Co czeka turystykę w nowej dekadzie? Czy będzie odpowiedzią na potrzebę ucieczki od codzienności, czy też będziemy uciekać od turystyki?